Bosch vaatwasser fouten

Bosch vaatwasser foutenHet zelfdiagnosesysteem voor fouten in Bosch vaatwassers is onzichtbaar aanwezig in elk modern model van dergelijke apparatuur. De gebruiker komt een dergelijk systeem niet tegen zolang de machine normaal functioneert; zodra er een storing optreedt, verschijnen de foutcodes van de Bosch vaatwasser op het display. Afhankelijk van de storing kunnen deze fouten na elkaar verschijnen, of verschijnt er slechts één specifieke fout op het scherm; om het probleem op te lossen, moet u in ieder geval de foutcode ontcijferen.

Problemen met het verwarmen van water

Het is handiger om de decodering van foutcodes voor Bosch-vaatwassers op twee manieren te bekijken: in een tabel of binnen de classificatie. We besloten dat het handiger zou zijn om ze in groepen te verdelen op basis van de aard van de storingen, en pas daarna de decoderingen te beschouwen alsof ze met elkaar in verband staan. Zoals eerder vermeld komt een systeemfout immers niet altijd ‘alleen bij de gebruiker’. Laten we naar foutcodes gaan kijken en u zult ons idee begrijpen.

We bestempelden de eerste groep systeemfouten als ‘problemen met het verwarmen van water’. Deze groep bevat de volgende codes:

 • E01 (of F01);
 • E2 (of F2);
 • E09 (of F09);
 • E11 (of F11);
 • E12 (of F12).

Opmerking! In sommige modellen Bosch-vaatwassers wordt de letter E van de foutcode vervangen door de letter F en is het nummer hetzelfde.

E01 (of F01). De contacten van het verwarmingselement zijn beschadigd of de integriteit van het circuit van het verwarmingselement is verbroken. Als deze fout op het display verschijnt, is de kans groot dat het verwarmingselement is doorgebrand en moet worden vervangen. Begin in ieder geval met het controleren van het verwarmingselement. De temperatuursensor moet samen met het verwarmingselement worden gecontroleerd.

E2 (of F2). Deze systeemfout kan afwisselend met de fout verschijnen E01. In dit geval duidt dit op een storing in de watertemperatuursensor. In dit geval zal het verwarmingselement de hele tijd op vol vermogen werken, omdat er geen informatie van de temperatuursensor wordt ontvangen. Om de oorzaak van de storing te verifiëren, moet u de weerstand van de temperatuursensorcontacten meten met een multimeter (deze moet ongeveer 50 kOhm zijn)

Bosch vaatwasser foutenE09 (of F09). Deze code duidt op problemen met het doorstroomverwarmingselement. E09 verschijnt op die vaatwassermodellen waarbij het verwarmingselement zich in de diepte van de circulatiepomp bevindt. De fout kan worden verholpen door het verwarmingselement te vervangen, maar eerst moet u het apparaat diagnosticeren met behulp van een multimeter en controleren of het defect is.

E11 (of F11). De code geeft aan dat er geen stroom wordt geleverd aan de temperatuursensor, of dat de verbinding tussen de regelmodule en de temperatuursensor verbroken is. Deze fout geeft ook een indrukwekkende lijst met redenen aan, dus u zult deze een voor een moeten controleren:

 1. contacten temperatuursensor;
 2. de bedrading afkomstig van de temperatuursensor op schade;
 3. contacten van de regelmodule.

E12 (of F12). Deze code wordt op sommige modellen Bosch vaatwassers weergegeven als er zich te veel kalk of vuil op het verwarmingselement heeft opgehoopt. Soms verschijnt na het opnieuw opstarten van de vaatwasser in plaats van code E12 code E09, maar het wijst in ieder geval op hetzelfde probleem.

Belangrijk! In sommige “vaatwassers” kan het verwarmingselement worden verwijderd, schoongemaakt en vervolgens opnieuw worden geïnstalleerd, waarna het perfect werkt.

Problemen met het aftappen en vullen van water

Storingen met betrekking tot de waterverwarming zijn relatief zeldzaam, maar foutcodes die informatie geven over problemen met betrekking tot het aftappen en vullen van water, kunnen veel vaker worden gevonden. We vermelden de codes die bij dergelijke storingen horen.

 • E3, F3;
 • E5, F5;
 • E8, F8;
 • E16, F16;
 • E17, F17;
 • E21, F

Code E3 of F3 stopt de vaatwasser als er binnen een bepaalde tijd binnen het programma dat wordt uitgevoerd geen water kan worden getapt.In dit geval wordt bij moderne vaatwassermodellen eerst het water afgevoerd, waarna de fout E3 of F3 op het display verschijnt. Als het Bosch-vaatwassermodel 7-10 jaar geleden werd uitgebracht, kan het anders gebeuren: het apparaat geeft eerst een foutmelding en wacht dan tot het water is gevuld. Wat kan in dit geval worden gedaan?

 1. Controleer de aanwezigheid van water in de watertoevoer.
 2. Controleer of de filters die vóór de toevoerslang en bij de inlaat van de vaatwasser zijn geïnstalleerd, niet verstopt zijn.
 3. Controleer de functionaliteit van de vulklep.
 4. Controleer of de waterniveausensor werkt of niet.
 5. Het laatste dat u kunt doen, is controleren of de pomp werkt, omdat hierdoor in zeldzame gevallen een dergelijke fout optreedt.

E5 of F5. Het reservoir van de vaatwasser zit vol met water. Deze fout treedt op wanneer de vaatwasser meer water vult dan nodig is en de waterniveausensor dit proces niet op tijd kan stoppen. Dit betekent dat er problemen zijn met de waterniveausensor en dat u het volgende nodig heeft:

 • controleer of zich vuil heeft opgehoopt in de waterniveausensorbuis;
 • of de contacten of bedrading die de sensor voeden, zijn verbrand;
 • Zijn er problemen met de vulklep? Misschien sluit het om de een of andere reden niet volledig en blijft het water stromen.

Belangrijk! In zeldzame gevallen wordt een soortgelijke fout veroorzaakt door een storing in de besturingseenheid van de vaatwasser. In dit geval moet u contact opnemen met een specialist.

Bosch vaatwasser foutenE8 of F8. Deze fout kan naast een andere soortgelijke fout liggen: E3 of F3. De reden is nog steeds dezelfde: de “vaatwasser” kan niet de benodigde hoeveelheid water in de pan krijgen. Dit leidt ertoe dat de circulatiepomp niet kan worden ingeschakeld en kan werken, zoals het verwarmingselement zelf. Om de oorzaak te vinden, volgt u alle stappen die nodig zijn om de hierboven beschreven E3- of F3-fout op te lossen.

E16 of F16. Fouten met deze codes treden op wanneer de vaatwasser de waterstroom naar het reservoir niet kan afsluiten. Simpel gezegd is er sprake van een ongecontroleerde zelfvulling van water in de wasmachine.Meestal treedt deze fout op als er vuil met leidingwater in de inlaatklep is terechtgekomen en deze niet kan sluiten, waardoor er voortdurend water doorheen lekt, zelfs als de vaatwasser is uitgeschakeld. Wat is er nodig om fout E16 op te lossen?

 1. Controleer de vulklep en maak deze schoon.
 2. Controleer de waterniveausensor (alleen als het water niet door de zwaartekracht stroomt als de machine is uitgeschakeld).
 3. Controleer op overtollig schuim van het afwasmiddel (als de fout is opgetreden tijdens het afwasproces).

E17 of F17. Deze code duidt op problemen met de watertoevoer naar de vaatwasser. Deze fout heeft een smal profiel en betekent meestal dat de inlaatklep moeilijk of helemaal niet kan sluiten vanwege een te hoge waterdruk. Soms kan een dergelijke fout optreden als gevolg van waterslag. In dit geval hoeft u niets te doen. Start de vaatwasser opnieuw op en deze zal normaal werken. Als de druk in de watertoevoer altijd te hoog is, moet u de vaatwasser gedeeltelijk afsluiten. watertoevoer naar de stijgleidingen.

Ter informatie! In zeldzame gevallen, wanneer de fouten E17, F17 verschijnen, moet u de sensor controleren die de hoeveelheid toegevoerd water meet.

E21 of F21. Deze code verschijnt op het display als er problemen zijn met de vaatwasserpomp en deze weigert water af te tappen. Wanneer deze fout optreedt, wordt er stroom aan de pomp geleverd, deze werkt normaal samen met de besturingseenheid en sensoren, maar voert zijn functie nog steeds niet uit. Wat had er kunnen gebeuren?

 • De waaier zit vast en draait niet (mogelijk doordat er vreemde voorwerpen omheen gewikkeld zijn);
 • De rotor zit vast aan de wanden van de bus en moet worden gereinigd en gesmeerd (in dit geval kan fout E21 grenzen aan fout E22);
 • Het pompmechanisme is versleten en moet worden vervangen.

Problemen met verstoppingen

Fouten die verband houden met verstoppingen van verschillende aard komen het vaakst voor in Bosch-vaatwassers. Meestal ontstaan ​​er verstoppingen wanneer de gebruiker nalaat de vaat schoon te maken van voedselresten voordat deze in de wasmanden wordt geplaatst.Welke systeemfouten worden geassocieerd met blokkades?

 1. E07 of F07;
 2. E22 of F22;
 3. E24 of F24;
 4. E25 of F25.

Bosch vaatwasser foutenE07 of F07. Een gestroomlijnde decodering van deze code klinkt alsof ‘het gat waardoor water wordt gepompt, is gedicht’. Dit zou het volgende kunnen betekenen. De vaat is niet goed gestapeld; een van de items heeft het gat geblokkeerd waardoor water uit de trechter van de vaatwasser wordt gepompt. Of het aanzuiggat is verstopt met een stuk rioolwater.

E22 of F22. Deze fout geeft aan dat een van de vaatwasserfilters vuil is of dat er problemen zijn met de pomp (als de rotatie van de waaier moeilijk is). Fout E22 voor een Bosch vaatwasser, wordt gedetailleerder beschreven in het gelijknamige artikel op onze website.

E24 of F24. Fout F24 heeft een eenvoudige en duidelijke interpretatie: de afvoerslang is gebogen of verstopt, het riool is verstopt of de sifonafvoer is verstopt. Maar in feite kan fout E24 om de meest onverwachte redenen optreden. Het kan overigens heel goed naast fout E22 liggen. Fout E24, staat op onze website goed beschreven in een artikel met de toepasselijke titel, dus dat gaan we niet herhalen.

E25 of F25. Deze fout treedt op wanneer de pompleiding of afvoerslang helemaal onderaan verstopt raakt. Dat wil zeggen dat de kracht van de afvoerpomp niet voldoende is om vuil water door te dringen, de sensoren geven dit door aan de besturingseenheid en deze geeft op zijn beurt fout E25 weer en stopt de werking van de vaatwasser. De oplossing voor het probleem is het reinigen van de leiding en de afvoerslang van verstoppingen en het controleren van de pompwaaier.

Opmerking! Het komt voor dat fout E25 grenst aan fout E22, dat wil zeggen dat wanneer de machine opnieuw wordt opgestart, fout E25 of fout E22 verschijnt. In dit geval moet u controleren hoe vrij de pompwaaier draait.

Problemen met watersensoren en schakelaars

De vaatwasser is uitgerust met een vrij groot aantal verschillende sensoren die helpen bij het bewaken en beheren van de implementatieprocessen van afwasprogramma's.Wanneer deze sensoren uitvallen, herkent het zelfdiagnosesysteem dit en geeft de volgende fouten weer op het display van de Bosch vaatwasser:

 • E4, F4;
 • E6, F6;
 • E14, F14;
 • E15, F

Laten we beginnen met fout E4 of F4. Dit betekent dat de sensor die de druk en de waterstroom regelt die naar de sprinkler wordt gevoerd, zijn functies niet vervult. Het is defect of kan niet goed werken vanwege een verstopping. Het komt vaak voor dat door hard water de sprinklersproeiers verstopt raken, het water er slecht doorheen stroomt, en dit leidt tot fout E4 of F4.

E6 of F6. De waterzuiverheidssensor is defect. Dit is een speciale sensor die de kwaliteit van het water in de vaatwasser bewaakt en die zich naast het verwarmingselement bevindt. Soms is het mogelijk om hem een ​​tweede leven te geven door de verbrande contacten te vervangen, maar in 95% van de gevallen moet hij vervangen worden.

E14 of F14. De sensor die de hoeveelheid water regelt die de vaatwasser binnenkomt, werkt niet goed. Alleen een specialist kan dit probleem oplossen; misschien is deze sensor aan vervanging toe.

E15 of F15. Deze fout wordt weergegeven op moderne vaatwassers die zijn uitgerust met het Aquastop-systeem als er een lek is. Doe het volgende:

 • inspecteer de vaatwasserbak op lekkage;
 • inspecteer de slangen;
 • inspecteer andere elementen op lekken.

Elektrische problemen

Bosch vaatwasser foutenDoor de aanwezigheid van een groot aantal sensoren heeft een moderne vaatwasser behoorlijk complexe elektrische systemen. Het is voldoende dat een terminal doorbrandt of een van de vele draden rafelt, en u krijgt een van de volgende foutmeldingen:

 1. E01, F01;
 2. E27, F27;
 3. E30, F

E01 of F01, evenals E30 of F30. Deze fouten duiden op een storing in de elektrische of elektronica van de vaatwasser. Allereerst moet het opnieuw worden opgestart via de “aan/uit”-knop en wordt de fout meestal geëlimineerd. Als de fout zich vaak herhaalt, moet u het apparaat uitschakelen en een technicus bellen om nieuwe problemen te voorkomen.

Belangrijk! Je kunt zelf proberen de oorzaak van het probleem te achterhalen, maar dan zul je alle bedrading en klemmen moeten doorzoeken, en dit is nauwgezet en onaangenaam werk en het is geen garantie dat je de fout kunt vinden.

E27 of F27. Als je de vaatwasser rechtstreeks op het lichtnet hebt aangesloten, kan het zijn dat je te maken krijgt met fout E27. Feit is dat spanningspieken die periodiek in het netwerk optreden een ernstige negatieve impact kunnen hebben op elektrische apparaten, en er zelfs voor kunnen zorgen dat ze defect raken. Als u daarom vaak fout E27 tegenkomt op een Bosch-vaatwasser, sluit deze dan via een spanningsstabilisator op het netwerk aan en het probleem zal worden opgelost.

Concluderend merken we op dat het indrukwekkende aantal foutcodes waaruit het zelfdiagnosesysteem voor vaatwasserstoringen bestaat, niet nodig is om de zenuwen van de gebruiker te irriteren, maar om hem te helpen het probleem van een bedreigende "thuisassistent" tijdig aan te pakken. manier. Bestudeer de decodering van de code die u nodig heeft en we hopen dat u het probleem zelf kunt vinden en oplossen. Succes!

   

3 reacties van lezers

 1. Gravatar van jou Jij:

  Fout e18

 2. Gravatar Anoniem Anoniem:

  Fout C7 pmm Bosch.

 3. Gravatar Yura Yura:

  Heeft u geen antwoord op fout E19?

Voeg een reactie toe

Wij raden lezen aan

Foutcodes wasmachine